معنویت دفاعی و معنویت واقعی

در جامعه ای که ما زندگی می کنیم افرادی را می بینیم علی رغم به ظاهر متدین بودن از آسیب های رفتاری زیادی خود و اطرافیانشان رنج می برند افرادی که به دلیل افسردگی لباس مشکی برتن می کند و دنبال یک مناسبت مذهبی هم هستند . افرادی که به قول خودشان به دلیل مذهبی بودنشان است که دچار وسواس فکری و عملی شده اند. افرادی که ممکن است صف اول نماز جماعت قرار بگیرند و همیشه از برنامه های معنوی و مذهبی رسانه ها استفاده کنند و لی رابطه سالم و منطقی با همسرشان نداشته باشند. افرادی که ممکن است در صنف مادحان گویندگان مذهبی باشند ولی روابط پاتولوژیک و آسیب زایی در زندگی داشته باشند که همیشه برای توجیه رفتارشان از احادیث و آموزه های دینی استدلال بیاورند . افرادی که به صورت بسیار غیر عادی تمام وقت و هزینه عمرشان را در جلسات مذهبی به سر می برند غافل از آنکه همسر و فرزندان به دلیل نبود پدر دچار مشکلات عاطفی و کمبودهای درونی شده و به روابط ناسالم کشیده شوند . افرادی که به صورت غیر عادی پرخاشگری کلامی و یا نوشتاری داشته و برای تخلیه هیجانات منفی رنگ مذهبی کلامشان بدهند . افرادی که به دلیل مناسبت های مذهبی کارهای عادی زندگی خودشان را متوقف کرده و حتی به نظافت خودشان هم اهمیت ندهند به راستی آیا معنویت و متدین بودن و مذهبی بودن منطقی و معصوم پسند با معنویت بیمارگونه ای نمونه هایی از ذکر شدن متفاوت نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 8 بازدید