به دنبال حقیقت زندگی

وبلاگ دل نوشته های یک فردی است که تنها تجارب مشاوره ای دارد و پای صحبت انسان های زیادی نشسته و همراه با انسان های زیادی زندگی شان را مرور کرده است

آذر 92
3 پست